Asi sera la nueva Escuela de Muntanyla


Els nens i nenes de l’escola de Muntanyola, després de més d’una dècada estudiant en barracons, s’arremanguen i decideixen construir ells mateixos un nou edifici.